Foto: Terje Wivestad
Kunstige sandstrender

Å etablere kunstige sandstrender er som regel søknadspliktig. Tiltakshaver må i de fleste tilfeller søke kommunen om tillatelse til dette.

Les mer

Foto: Terje Wivestad
Foto: Ann Jori Romundstad
Kartlegge og verdsette friluftslivsområder

Hvor ligger friluftslivsområdene i din kommune? En ny veileder i metode er nå tilgjengelig.

Les mer

Foto: Ann Jori Romundstad
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Kulturarven i planprosesser

Hvordan planlegge godt for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i kommunen? Veilederen er revidert.

Les mer

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Samler hoder for å kartlegge CWD

Målet er å få mer kunnskap om sykdommen.

Les mer

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Nettkurs i klarspråk

Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene.

Les mer

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Sommerhilsen

Redaksjonen ønsker deg god sommer!

Les mer

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!