Miljøkommune.no
Foto: Lene Buskoven
Få oversikt over kulturminner

En ny veileder gir hjelp i prosessen med å få oversikt over kulturminnene i kommunen.

Les mer

Foto: Lene Buskoven
Foto: Klipp & Lim
Hva er effekten av klimatiltaket?

En ny veileder hjelper deg å beregne utslippseffekter knyttet til ulike klimatiltak.

Les mer

Foto: Klipp & Lim

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Miljøkommune.no er utviklet for deg som jobber med miljøsaker i kommunen. Kommunen spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaveretta veiledere, og gir oversikt over oppgaver kommunen skal, bør eller kan løse ut fra sin rolle og myndighet.

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!