Foto: Runar Bjøberg
Skrantesjuke: Ny veileder om prøvetaking

Ettersøkspersonell skal ta prøver av fallvilt og kartlegge skratesjuke.

Denne veilederen viser hvordan dette kan gjøres.

Les mer

Foto: Runar Bjøberg
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Ny app gir forenklet rapportering

Ettersøkspersonell kan ta i bruk en ny app for å rapportere fallvilt av hjortevilt til kommunen og Hjorteviltregisteret.

Les mer

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Ann Jori Romundstad
Tilskuddsordninger 2018

Kommuner og andre aktører kan søke om midler fra Klima- og miljødepartementet.

Les mer

Foto: Ann Jori Romundstad

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!