Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Brukerundersøkelsen 2017

Var du en av dem som hjalp oss med å besvare undersøkelsen? Her er resultatene!

Les mer

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Nytt fagsystem

Miljødirektoratet lanserer et nytt fagsystem om grunnforurensning, som kommunene skal bruke i bygge- og gravesaker.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Jan Vidar Akselberg
Nye veiledere om skrantesjuke, CWD

Slik skal kommunene bidra i arbeidet med å håndtere skrantesjuke, CWD, på hjortevilt.

Les mer

 

Foto: Jan Vidar Akselberg

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!