Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Hvordan håndtere masser?

 

Spredning av masser er ofte et forurensningsproblem.

Dette er tema for en samling for kommunene 8. og 9. november.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Høring av endringer i vannforskriften

Forslag til endringer kan berøre arbeidet i de lokale vannområdene.

Les mer

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Jan M. Lillebø
Forum for bedre byluft

Vil du høre mer om luftforurensning?
Bli med på forum 2. og 3. november.

Les mer

Foto: Jan M. Lillebø

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!