Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Registrere CWD-prøver i Hjorteviltregisteret

Dyr som testes for skrantesyke skal registreres digitalt.

Se ny veileder

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Klima- og energiplanlegging

Veilederen er oppdatert.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Ann Jori Romundstad
Kartlegge og verdsette friluftslivsområder - ny mal

En ny mal for saksframlegg er nå tilgjengelig for kommuner som ønsker å vedta at de skal kartlegge og verdsette friluftslivsområder.

Les mer

Foto: Ann Jori Romundstad

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!