Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Klimagassutslipp og arealplan

Kommunene kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Ny veiledning er tilgjengelig om klimagassutslipp og hensyn i arealplan.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Ny beverforskrift

To nye oppgaveveiledere knyttet til forskrift om forvaltning av bever er tilgjengelige.

Les mer

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Hold deg oppdatert!

Meld deg på nyhetsbrev - få varsel om ny veiledning, endringer i miljøbestemmelser eller utlysning av tiltaksmidler.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!