Foto: Miljødirektoratet
Midler til klimasatsing 2017

Kommunene kan søke om støtte til klimatiltak. Søknadsfrist er den 15. februar.

Les mer

Foto: Miljødirektoratet
Foto: Steinar Botten
Ønsker flere kulturminneplaner

250 kommuner har allerede fått midler til å lage kulturminneplaner. Søk Riksantikvaren om midler innen fristen den 15. februar!

Les mer

Foto: Steinar Botten
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Tilskuddsordninger 2017

Nå kan kommunene søke om midler fra Klima- og miljødepartementet.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Miljøvedtak skal registreres

Husk å registrere vedtak om verneområder i Miljøvedtaksregisteret.

Les mer

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!