Foto: Klipp og lim media as
Arealplanlegging

Miljøkommune.no lanserer ny veiledning om temaet arealplanlegging.

Les mer

Foto: Klipp og lim media as
Foto: Hacienda film as
Miljøhensyn i arealplanlegging

Kommunene får et nytt verktøy som kan brukes som en sjekkliste for å ta gode beslutninger om miljøhensyn i plan.

Les mer

Foto: Hacienda film as
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Klima- og energiplanlegging

Veilederen er oppdatert.

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!