Foto: Fylkesmannen i Hordaland
Farlig avfall deklareres digitalt

Fra 1. mai 2016 skal farlig avfall deklareres digitalt i Avfallsdeklarering.no.

Les mer

Foto: Fylkesmannen i Hordaland
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Ny støtteordning for klimasatsing

Klimasats er en ny støtteordning som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. 100 millioner kroner er satt av i 2016.

Les mer

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Enklere å bruke naturmangfoldloven

En ny veileder til naturmangfoldloven kapittel II er tilgjengelig. 

Les mer

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Miljøkommune.no

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling innen:

Du er velkommen til å skrive til redaksjonen hvis du har spørsmål eller ønsker: miljokommune@miljodir.no. Dine innspill bidrar til å gjøre nettstedet bedre!