Kontakt oss

Skriv til oss hvis du har spørsmål eller ønsker.

Miljødirektoratet er redaktør for nettstedet, som er et samarbeid mellom flere etater.

E-post: miljokommune@miljodir.no
Post: Miljødirektoratet,  Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim

Sist revidert: 31.07.2017
av: Miljødirektoratet