Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Felles avfallsplan for småbåthavner og lignende

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Oversikt over havner i kommunen

Åpne Microsoft Excel-regneark Åpne Open Office-regneark

Oversendelse av forsøplingssak til annen myndighet, oversendelsesbrev

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Pålegg om å rydde opp i forsøpling, med varsel om tvangsmulkt - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedtak om tvangsmulkt i forsøplingssak, forurensningsloven § 73 - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument