Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument

Godkjenning av tiltaksplan, med vilkår - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon om registrering databasen Grunnforurensning

Åpne Open Office-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument