Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Skjema fastsetting av konsekvens for det enkelte delområdet, landskapsanalyse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Skjema vurdering av verdi for det enkelte delområdet, landskapsanalyse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste fastsetting av landskapskarakter, landskapsanalyse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument