Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Foreløpig svar i forvaltningssak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 12

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste for behandling av søknad om utslippstillatelse etter kapittel 12 i forurensningsforskriften

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Søknadsskjema utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om at utslipp fra kapittel 12-anlegg må stanse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg A Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg D Kartvedlegg til utslippssøknad - hva som bør angis på kartet

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg F Oversikt over berørte interesser

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedtak om at utslipp fra kapittel 12-anlegg må stanse - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Veiedning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument