Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Sjekkliste og veileder for tilsyn med biofilter for gråvann

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med filterbedanlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med infiltrasjonsanlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med minirenseanlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med sandfilteranlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med slamavskillere

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Brosjyre til deg med privat infiltrasjonsanlegg - sjekkliste

Åpne PDF