Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Søknadsskjema med veiledning, kapittel 13-anlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg A Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig, kapittel 13-søknad

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg E Kart til kapittel 13-søknad

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg G Oversikt over berørte interesser, kapittel 13-søknad

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Tillatelse til utslipp etter kapittel 13 i forurensningsforskriften, enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedtak om at kapittel 13-utslipp må stanse - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument