Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Varsel om tilsyn med bilvaskeri

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste for tilsyn med bilvaskeri

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste for tilsyn med bilvaskeri sammen med fylkesmannen

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument