Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Tilsyn av forsøpling

Fylkesmannen gjennomfører nå tilsyn i kommunene om temaet forsøpling.
Publisert: 23.06.2017

Brukerundersøkelsen 2017

Resultatene av denne undersøkelsen viser at kommunene får økt kompetanse og bevissthet om sitt ansvar innen miljøforvaltning ved å bruke Miljøkommune.no. Tilbudet bidrar til å ensrette praksis, redusere formelle feil - og til mer effektiv oppgaveløsning. I tillegg løser kommunene flere miljøoppgaver enn tidligere.
Publisert: 22.06.2017

Nytt fagsystem for grunnforurensning

Miljødirektoratet lanserer et nytt fagsystem for grunnforurensning. Kommunen skal her registrere opplysninger knyttet til bygge og gravesaker.
Publisert: 23.06.2017

Årlig utsendelse av fellingstillatelser og merkelapper

Produksjonen av nye merkelapper for bruk på kjever og andre prøver er forsinket. Miljødirektoratet gir derfor kommunene en utsatt frist, for å få til en samordnet utsendelse av fellingstillatelser og merkelapper fra kommunene.
Publisert: 15.06.2017

Oppfølging av skrantesjuke i kommunene

Vi står overfor en alvorlig situasjon med å håndtere skrantesjuke, CWD, hos hjortevilt. Mange aktører spiller på lag for å løse utfordringene, og kommunene bidrar også med å løse viktige oppgaver. Kommunene tilbys nå nye veiledere som støtte i dette arbeidet.
Publisert: 09.06.2017
Vis flere