Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Spørreundersøkelse om brannøvingsplasser - ny frist

Vi minner om at kommunene er bedt om å fylle ut skjema over alle aktive og nedlagte kommunale brannøvingsplasser som kan være kilde til forurensning.
Publisert: 28.06.2017

Kurs om forurensede sedimenter

Miljøringen inviterer til en-dagskurs i Miljødirektoratets veileder om risikovurdering av forurenset sediment.
Publisert: 22.08.2017

Brukerundersøkelsen 2017

Resultatene av denne undersøkelsen viser at kommunene får økt kompetanse og bevissthet om sitt ansvar innen miljøforvaltning ved å bruke Miljøkommune.no. Tilbudet bidrar til å ensrette praksis, redusere formelle feil - og til mer effektiv oppgaveløsning. I tillegg løser kommunene flere miljøoppgaver enn tidligere.
Publisert: 22.06.2017

Nytt fagsystem for grunnforurensning

Miljødirektoratet lanserer et nytt fagsystem for grunnforurensning, som kommunene skal bruke til å registrere opplysninger knyttet til bygge og gravesaker i.
Publisert: 23.06.2017

Tilsyn av forsøpling

Nå gjennomfører Fylkesmannen tilsyn i kommunene. Temaet er forsøpling.
Publisert: 23.06.2017
Vis flere