Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Støtte til hurtigladere for elbil

I kommuner hvor det er færre enn to hurtigladere for elbil fra før, kan Enova støtte slike ladere. Tilbudet skal komme allmennheten til gode. Sjekk om din kommune er blant de 287 som kan benytte ordningen. Kommune kan ta rollen som pådriver for å få lokale aktører til å søke.
Publisert: 12.10.2017

Høring av endringer i vannforskriften

Klima- og miljødepartementet foreslår å forenkle organiseringen av arbeidet med vannforvaltning. Forslagene til endring i gjeldende regelverk kan berøre arbeidet i de lokale vannområdene.
Publisert: 11.10.2017

Temamøte om massehåndtering

Masser brukes til ulike formål og spredning av masser kan gi forurensningsproblemer. Hvordan kan vi forvalte og håndtere ulike typer masser på en god måte?
Publisert: 11.10.2017

Samling om kommuners ansvar for verneområder

Miljødirektoratet inviterer til samling 7.-8. november 2017. Ny frist for påmelding er 13. oktober.
Publisert: 05.10.2017

Forum for bedre byluft

Vil du lære mer om lokal luftkvalitet? Kom på forum for bedre byluft 2.-3. november.
Publisert: 04.10.2017
Vis flere