Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Arbeid i vannområdene i 2018

Selv om vannforskriften endres, opprettholdes organiseringen av arbeidet i vannområdene.
Publisert: 16.02.2018

Høring om avfallsforskrift

Et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall sendes nå på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018.
Publisert: 31.01.2018

Interesse for kulturarv og planlegging?

Riksantikvaren inviterer til parallellsesjon om kulturarv i by- og stedsutvikling på årets kommuneplankonferanse i Stavanger 12. februar 2018.
Publisert: 25.01.2018

Få oversikt over kommunens kulturminner

Alle kommuner skal være kjent med kulturminnene i sin kommune og ta hensyn til dem gjennom arealforvaltning, tiltak og prioriteringer. Her finner du hjelp til å skaffe oversikten kommunen trenger.
Publisert: 25.01.2018

Utgifter til jegerprøven refunderes

Miljødirektoratet refunderer utgifter til jegerprøven for 2017. Søknadsfristen er 1. mars 2018.
Publisert: 24.01.2018
Vis flere