Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Ny beverforskrift

En ny forskrift om forvaltning av bever trer i kraft den 15. mai 2017. Miljøkommune.no tilbyr to nye oppgaveveiledere knyttet til dette.
Publisert: 15.05.2017

Konferanse om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Dette er et aktuelt tema for offentlige virksomheter som ønsker å redusere utslipp av klimagasser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Konferansen er den 15. mai, den strømmes og du kan følge den via nett.
Publisert: 05.05.2017

Møte om forurensning

Miljøringen inviterer til møte i nettverk for forurenset grunn og sedimenter.
Publisert: 02.05.2017

Skrantesyke og reduksjon av hjorteviltbestander

Kommuner bør vurdere å tilrettelegge for å redusere bestander av alle hjorteviltarter.
Publisert: 07.04.2017

Oppdaterte tall om utslipp av klimagasser

Kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Og må kjenne til effekten av tiltak, når egen drift og virksomhet planlegges. Nå har Statistisk sentralbyrå oppdatert sine beregninger av utslipp av klimagasser i norske kommuner for 2015.
Publisert: 15.03.2017
Vis flere