Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Tilskudd til kommuner som tar skrantesjuke-prøver av fallvilt

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke kan søke Miljødirektoratet om tilskudd. Kommunen må søke via Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. mai 2018.
Publisert: 10.04.2018

Hvordan bruke statistikk om klimagass i din kommune?

Nå finner du ny statistikk for utslipp av klimagasser i din kommune på Miljøstatus.no.
Publisert: 09.04.2018

Kulturminner i reguleringsplaner

Hvordan ivareta kulturminner i en reguleringsplan? Denne veilederen hjelper deg å lage riktig hensynssone med tilpassede bestemmelser.
Publisert: 27.02.2018

Arbeid i vannområdene i 2018

Selv om vannforskriften endres, opprettholdes organiseringen av arbeidet i vannområdene.
Publisert: 16.02.2018

Høring om avfallsforskrift

Et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall sendes nå på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018.
Publisert: 31.01.2018
Vis flere