Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Skrantesyke og reduksjon av hjorteviltbestander

Kommuner bør vurdere å tilrettelegge for å redusere bestander av alle hjorteviltarter.
Publisert: 07.04.2017

Oppdaterte tall om utslipp av klimagasser

Kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Og må kjenne til effekten av tiltak, når egen drift og virksomhet planlegges. Nå har Statistisk sentralbyrå oppdatert sine beregninger av utslipp av klimagasser i norske kommuner for 2015.
Publisert: 15.03.2017

Veileder med video for å kartlegge friluftslivsområder

Flere korte videoer skal nå gjøre arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder enklere for kommunene.
Publisert: 06.03.2017

Hjelp oss å bli bedre!

Miljøkommune gjennomfører nå en brukerundersøkelse for ansatte i kommunene. Mange har allerede svart, men vi oppfordrer flere til å svare. Svarene bidrar til å gi redaksjonen oversikt over hva dere mener om kvaliteten og innholdet på nettstedets tjenester. Hva er bra? Hva mangler eller bør forbedres? Dine meninger er unike, derfor vil vi gjerne høre fra deg!
Publisert: 27.02.2017

Møte om forurensning

Miljøringen inviterer til møte i nettverk for forurenset grunn og sedimenter.
Publisert: 16.02.2017
Vis flere