Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Spørreundersøkelse om behov for veiledning om konsekvensutredninger

Miljødirektoratet er i ferd med å utvikle nye veiledere til konsekvensutredninger av klima- og miljøtema. Vi ønsker nå innspill om hvilke behov du har for veiledning.
Publisert: 24.04.2019

Ny veileder om planlegging av friluftslivets ferdselsårer

Miljødirektoratet ønsker å få kommunene til å lage planer for stier, løyper og leder for friluftsliv.
Publisert: 11.03.2019

Webinar om ny klimagasstatistikk 14. mars

Torsdag 14. mars kl. 09.00 lanserer Miljødirektoratet oppdatert statistikk over klimagassutslipp i kommuner og fylker.
Publisert: 07.03.2019

Velkommen til pollinatorforum

Miljødirektoratet inviterer til forum for den nasjonale pollinatorstrategien.
Publisert: 22.02.2019

Konsekvensutredning: Når må kommunen gjennomføre det?

En konsekvensutredning er et viktig kunnskapsgrunnlag når kommunen skal fatte beslutning om å gjennomføre en plan.
Publisert: 08.11.2018
Vis flere