Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Invitasjon til å søke om status som nasjonalparkkommune

I år som i fjor, inviterer Miljødirektoratet landets kommuner til å søke status som nasjonalparkkommuner. Det er satt nye krav til ordningen.
Publisert: 03.07.2019

Gi innspill til struktur på Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber med å forbedre strukturen på nytt nettsted og ønsker innspill til hvordan grupperingen av innholdet bør være. Har du lyst til å bidra til et bedre nettsted? Vi setter stor pris på om du vil gi oss dine innspill.
Publisert: 19.06.2019

Nye nettsider for myndigheter fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet bygger nytt nettsted der vi samler alle våre tjenester. Vi legger derfor ned Miljøkommune.no fra årsskiftet. Men fortvil ikke. Mye av innholdet fins allerede i den nye løsningen - og vi bygger ut med flere oppgaveveiledere både til kommunene, men også til andre målgrupper.
Publisert: 19.06.2019

Fjerne ulovlige stengsler i strandsonen

En ny veileder forklarer hvordan kommunen skal gå fram for å identifisere og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.
Publisert: 22.05.2019

Tilsynsaksjon om avløpsvann

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon i 2019. De skal kontrollere hvordan kommunene håndterer sin myndighet knyttet til kommunalt avløpsvann.
Publisert: 22.05.2019
Vis flere