Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Møte om forurensning

Miljøringen inviterer til møte i nettverk for forurenset grunn og sedimenter.
Publisert: 16.02.2017

Tilskudd til nasjonale turstier

En del av de mest populære turstiene våre har utfordringer med slitasje, sikkerhet når været skifter og håndtering av søppel. Nå er det mulig å søke om midler til å dekke akutte behov for utbedringer innen den 24. februar 2017.
Publisert: 13.02.2017

Utgifter til jegerprøven refunderes

Miljødirektoratet refunderer utgifter til jegerprøven for 2016.
Publisert: 09.02.2017

Nye jakt- og fangsttider for 2017-2022

Miljødirektoratet har i forskrift fastsatt nye jakt- og fangsttider for jaktsesongen 1. april 2017 til 31. mars 2022. Bestemmelsene omfatter også sanking av egg og dun.
Publisert: 09.02.2017

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

Riksantikvaren forlenger fristen for søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø til 1. mars 2017.
Publisert: 27.01.2017
Vis flere