Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Konsekvensutredning: Når må kommunen gjennomføre det?

En konsekvensutredning er et viktig kunnskapsgrunnlag når kommunen skal fatte beslutning om å gjennomføre en plan.
Publisert: 08.11.2018

Hvilken informasjon trenger kommunene om naturtyper?

Er du interessert i å få best mulig informasjon ut av tilgjengelige miljødata? Miljødirektoratet jobber med brukertilpasning og er interessert i innspill fra kommunene. Bli med på samling 1. november!
Publisert: 01.10.2018

Bedre byluft-forum

Vil du snuse på siste nytt om lokal luftkvalitet? Bli med 14.-15. november i Oslo!
Publisert: 31.08.2018

Lær å ta prøver av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til kurs i prøvetaking av forurensede sedimenter.
Publisert: 23.08.2018

Registrering av sett elg og hjort

Alle elg eller hjort som observeres under jakta skal rapporteres. Metoden for dette er nå forbedret, og det får betydning for den som jakter. Kommunene må derfor informere jegere og jaktlag om dette.
Publisert: 21.08.2018
Vis flere