Nyheter - Miljøkommune

Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Oljefyring blir forbudt - webinar 21. august

Vil du lære mer om forbudet og kommunens ansvar? Meld deg på webinar 21. august kl. 10.00-11.00.
Publisert: 03.07.2018

Klimasats-millioner til over 125 kommuner

Kommuner i alle landets fylker får nå Klimasats-støtte til å redusere klimagassutslipp. Totalt gir Miljødirektoratet tilsagn for 147 millioner kroner i år. Kollektivknutepunkter med sykkel- og elbilparkering, ombruk av steinmasser og byggematerialer, mindre matsvinn, elektriske varebiler og drosjer er eksempler på tiltak som får støtte.
Publisert: 27.06.2018

Invitasjon til å søke om status som nasjonalpark-kommune

Nå kan kommuner som har nasjonalpark søke om status som nasjonalpark-kommune. Gjennom merkevaren Norges nasjonalparker, får kommunene bedre muligheter til å profilere nasjonalparkene. Målet er å få flere til å besøke naturområdene.
Publisert: 12.06.2018

Invitasjon til miljø- og helsedagen 7. november

Miljø- og helsemyndighetene inviterer for første gang til konferansen Miljø- og helsedagen 2018 i Helsedirektoratet. Konferansen handler om faktorer i våre omgivelser som kan utgjøre en trussel både for miljøet og befolkningens helse.
Publisert: 12.06.2018

Tilskudd til kommuner som tar skrantesjuke-prøver av fallvilt

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke kan søke Miljødirektoratet om tilskudd. Kommunen må søke via Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. mai 2018.
Publisert: 10.04.2018
Vis flere