Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Seminar om samiske kulturminner

Riksantikvaren inviterer til seminar om samiske kulturminner som lokale ressurser 12. desember i Tromsø.
Publisert: 30.11.2017

Hvordan håndtere overvann?

I framtida får vi et klima med mer intens nedbør. Det stiller strengere krav til hvordan vi håndterer overvann. Gode strategier og beslutninger skal hindre skade på helse, miljø og infrastruktur. Vi må se på overvann som en ressurs, og investere i tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Publisert: 30.11.2017

Planer om å søke Klimasats 2018?

Kommuner som skal søke Klimasats om midler i 2018, får informasjon om ordningen på et webinar 6. desember klokka 9 til 10.
Publisert: 30.11.2017

Tilskudd for prøvetaking

Kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt kan nå få tilskudd. Søknadsfristen for fallviltåret 2016-2017 er 8. desember 2017.
Publisert: 30.11.2017

Tilskuddsordninger for 2018

Kommuner og andre aktører kan søke om midler fra Klima- og miljødepartementet.
Publisert: 16.11.2017
Vis flere