Nyheter

På denne siden finner du saker som kan være av interesse for deg som jobber med miljøforvaltning i kommunen. Innholdet er i hovedsak knyttet til relevante miljøtema som kommunene har ansvar for. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Invitasjon til å søke om status som nasjonalpark-kommune

Nå kan kommuner som har nasjonalpark søke om status som nasjonalpark-kommune. Gjennom merkevaren Norges nasjonalparker, får kommunene bedre muligheter til å profilere nasjonalparkene. Målet er å få flere til å besøke naturområdene.
Publisert: 12.06.2018

Invitasjon til miljø- og helsedagen 7. november

Miljø- og helsemyndighetene inviterer for første gang til konferansen Miljø- og helsedagen 2018 i Helsedirektoratet. Konferansen handler om faktorer i våre omgivelser som kan utgjøre en trussel både for miljøet og befolkningens helse.
Publisert: 12.06.2018

Tilskudd til kommuner som tar skrantesjuke-prøver av fallvilt

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke kan søke Miljødirektoratet om tilskudd. Kommunen må søke via Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. mai 2018.
Publisert: 10.04.2018

Hvordan bruke statistikk om klimagass i din kommune?

Nå finner du ny statistikk for utslipp av klimagasser i din kommune på Miljøstatus.no.
Publisert: 09.04.2018

Kulturminner i reguleringsplaner

Hvordan ivareta kulturminner i en reguleringsplan? Denne veilederen hjelper deg å lage riktig hensynssone med tilpassede bestemmelser.
Publisert: 27.02.2018
Vis flere