Arkeologi for alle? Lokalsamfunn og arkeologi

Riksantikvaren inviterer kommunene til seminar om lokalsamfunn og arkeologi.

Vi samler aktører som viser hvordan de har funnet gode og kreative måter å bruke arkeologiske funn og steder på i sitt lokalmiljø.

«Utviklingsnett» er Riksantikvarens seminarrekke med kompetansetilbud knyttet til aktuelle kulturminnefaglige emner. Tilbudet er gratis og åpent for alle interesserte, men emnene er i hovedsak vinklet mot problemstillinger og utfordringer i kommuner og lokalsamfunn. Seminarene er også en viktig møteplass for kulturminneforvaltningen på alle nivå, og andre fagmiljøer og samfunnssektorer.