Bedre byluft-forum

Vil du snuse på siste nytt om lokal luftkvalitet? Bli med 14.-15. november i Oslo!

Dette er en møteplass for å diskutere og utveksle informasjon og kunnskap. Målgruppene er kommuner, fagetater, departementer, forskningsinstitutter og konsulenter som jobber med lokal luftkvalitet.

Aktuelle tema for kommunene

Dette er noen av temaene som blir presentert og diskutert:

  • Ny landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftkvalitet
  • Effekt av støyskjermer for spredning av luftforurensning
  • Hvordan planlegge byer som er mer attraktive for fotgjengere og kollektivtransport?
  • Resultater fra sammenlignende målinger av PM10 og PM2,5 med ulike instrumenter i Oslo
  • Helseeffekter av forbrenningspartikler - ny forskning om hjertesykdommer
  • Klimasats-tilskuddordninger for kommuner og fylkeskommuner på utslippsreduksjoner

Ressursgruppemøte arrangeres for kommunene etter lunsj 15. november. Dette er et forum for kommune og stat.  

Det foreløpige programmet blir løpende oppdatert i denne nyhetssaken.

Miljødirektoratet og Vegdirektoratet er ansvarlige for forumet, som arrangeres to ganger i året i Oslo.