Fjerne ulovlige stengsler i strandsonen

En ny veileder forklarer hvordan kommunen skal gå fram for å identifisere og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.

Kommunen kan fjerne ulovlige stengsler i strandsonen for å sikre befolkningen muligheten til å drive friluftsliv. Dette er et viktig kommunalt virkemiddel for å ta vare på allemannsretten.

Den nye veilederen forklarer hvordan kommunen skal gå fram for å identifisere og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen. Den kan også brukes som et oppslagsverk for alle som ønsker kunnskap om regelverket i strandsonen.

Veilederen erstatter tidligere DN-håndbok nr. 14-2000 om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen.