Forum for bedre byluft

Vil du lære mer om lokal luftkvalitet? Kom på forum for bedre byluft 2.-3. november.

Dette forumet arrangeres av Miljødirektoratet og Vegdirektoratet to ganger i året i Oslo. Det er en møteplass for å diskutere og utveksle informasjon og kunnskap om lokal luftkvalitet. I november kan du høre om:

  • Hvorfor luftforurensning fra vedfyring er skadelig for helsa, og hvilke tiltak som kan gjøres
  • Helseeffekter av støy, og støy og luftforurensing i kombinasjon
  • Prosjektet "Bedre luftkvalitetsdata for publikum og forvaltning"
  • Landsdekkende beregningsverktøy for luft
  • Industri og lokal luftforurensning 

Informasjon om arrangementet:

Målgruppene for arrangementet er kommuner, fagetater, departementer, forskningsinstitutter og konsulenter som jobber med lokal luftkvalitet.

Veiledere om temaet lokal luftforurensning finner du her.