Gi innspill til struktur på Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber med å forbedre strukturen på nytt nettsted og ønsker innspill til hvordan grupperingen av innholdet bør være. Har du lyst til å bidra til et bedre nettsted? Vi setter stor pris på om du vil gi oss dine innspill.

I denne undersøkelsen ønsker vi å finne ut av hvordan du bruker og sorterer oppgaver som du kommer til Miljødirektorat.no for å få løst.

Vi ber om hjelp til å gruppere og sortere typiske oppgaver i hovedkategorier, og ønsker også at du gir innspill til navn på hovedkategoriene du setter opp.

Metoden kalles kortsortering, og gjennomføres i verktøyet OptimalSort.

Har du også har tid og lyst til å sortere tema innen hele bredden av Miljødirektoratets ansvarsområder?