Grønn snarvei mellom stat og kommune

Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet i Norge gjøres i kommunene. Hva er mer naturlig enn en grønn snarvei mellom miljøetatene og de som jobber med miljø i alle landets kommuner?

Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro blogger om Miljøkommune.no.

Les mer