Høring om avfallsforskrift

Et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall sendes nå på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018.

Miljødirektoratet sender et forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall på høring. Det skjer på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet. Forslaget vil regulere bruk av lettere forurenset betong- og teglavfall til ulike formål knyttet til gjenbruk. Det foreslås å fjerne malingslag, fuger og tilstøtende betong og tegl med høye konsentrasjoner av PCB. PCB som finnes i avfallet bør destrueres. 

Høringen er åpen for alle. Frist for å sende inn høringssvar er 1. juni 2018.