Hvilken informasjon trenger kommunene om naturtyper?

Er du interessert i å få best mulig informasjon ut av tilgjengelige miljødata? Miljødirektoratet jobber med brukertilpasning og er interessert i innspill fra kommunene. Bli med på samling 1. november!

Miljødirektoratet arrangerer et heldags arbeidsmøte der vi ønsker å samle ti engasjerte medarbeidere fra kommunene, som har erfaring med arealforvaltning og bruk av miljødata. Vi skal se på data om naturtyper som er kartlagt i sommer, og diskutere hvilken informasjon kommunene behøver for å ta gode beslutninger om arealforvaltning.

Ny kartleggingsmetode tatt i bruk

Miljødirektoratet har utarbeidet en metode for å kartlegge viktige naturtyper for naturmangfold. Den fastsetter en naturfaglig kvalitet på hver enkelt lokalitet. Dette erstatter metoden for kartlegging av naturtyper i håndbok 13.

I sommer er den nye metoden tatt i bruk i utvalgte områder i landet. Resultatet er kart med avgrensede lokaliteter med naturtyper som er viktige for naturmangfold. Kunnskapen er relevant for alle kommuner i deres arbeid med arealforvaltning, og brukes for eksempel når arealplaner skal utarbeides, når søknader skal behandles eller ved planlegging av skjøtselstiltak.

Om samlingen

Tid: 1. november kl. 10:00-15:00

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

Miljødirektoratet dekker reiseutgifter for deltakerne.

Program:

  • Bakgrunn for ny metode
  • Status for kartleggingen
  • Presentasjon av foreløpig innsynsløsning
  • Presentasjon av foreløpig lokalitetsbeskrivelse
  • Gruppearbeid med bruk av innsynsløsning og lokalitetsbeskrivelse
  • Diskusjon om kommunens behov for å kunne benytte innsynsløsningen med kartlagte naturtyper og tilhørende lokalitetsbeskrivelser i sin arealforvaltning

Hvis din kommune er interessert, så send en e-post til toril.gronningsater@miljodir.no innen 15. oktober 2018. Oppgi hvem som ønsker å stille og hvilke oppgaver vedkommende har hvor bruk av naturtypedata er relevant. Vi ønsker disse opplysningene for å sette sammen en gruppe som dekker ulike arbeidsområder i kommunen.