Invitasjon til å søke om status som nasjonalpark-kommune

Nå kan kommuner som har nasjonalpark søke om status som nasjonalpark-kommune. Gjennom merkevaren Norges nasjonalparker, får kommunene bedre muligheter til å profilere nasjonalparkene. Målet er å få flere til å besøke naturområdene.

Fra Ellenneset ved Ellenvatnet. Fra Øvre Pasvik nasjonalpark i Sør-Varanger i Finnmark. Foto: Samfoto

Fra Ellenneset ved Ellenvatnet, Øvre Pasvik nasjonalpark i Sør-Varanger, Finnmark.  Foto: Erlend Haarberg, Scanpix.

Miljødirektoratet har sendt brev til alle kommuner som har et areal innenfor en nasjonalpark for å  invitere dem til å søke om status som nasjonalpark-kommune.

Kommuner som får status som nasjonalpark-kommuner, får mulighet til å profilere seg tydelig med en felles og lett gjenkjennelig merkevare som er utviklet for alle disse kommunene.

Hvilke kommuner kan søke?

Kommunene som søker må fylle en av følgende kriterier:

  • Kommunen har en hel nasjonalpark innenfor kommunegrensen.
  • Deler av kommunens areal ligger innenfor nasjonalparken og kommunen og deltar i et interkommunalt samarbeid med andre kommuner med nasjonalparkareal om nasjonalparkinformasjon, tilrettelegging og reiseliv
  • Kommunen har et autorisert besøkssenter for nasjonalparken, eventuelt et informasjonssenter med samarbeidsavtale med et besøkssenter for nasjonalpark  

 

I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, søke om status som nasjonalpark-kommune. Kommunen må da be Miljødirektoratet om en vurdering av om de er søknadsberettiget.

 

Endrede krav til nasjonalpark kommuner

I 2015 lanserte regjeringen en ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker. Målet for strategien er bedre vern av nasjonalparkene, flere besøk og større verdiskaping.

Merkevaren innebærer en helhetlig visuell profil som skal gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige. Nasjonalparkkommunene skal bruke merkevaren i profileringen av nasjonalparkene og av kommunen.  

 

De nye kriteriene krever at kommunene skal arbeide målrettet for å for å profilere kommunen som en "aktør under merkevaren". Den tidligere ordningen for nasjonalparkkommuner avvikles i 2021 og kommuner som er godkjente etter den, mister da statusen.

Merkestrategien setter krav til et utstrakt samarbeid mellom nasjonalparkstyrene, besøkssentrene, nasjonalparkkommunene, nasjonalparklandsbyene og forvaltningsmyndighetene for andre verneområder, de såkalte "aktører under merket".

Målrettet arbeid fra kommunene for å gjennomføre merkevarestrategien

Miljødirektoratet er ansvarlig for å implementere merkestrategien, og har i tillegg en koordinerende rolle på nasjonalt nivå. Aktørene skal gjennomføre strategien. For å nå målsetningene for strategien, kreves det et målrettet arbeid fra aktørene under merkevaren.

Mer informasjon