Invitasjon til å søke om status som nasjonalparkkommune

I år som i fjor, inviterer Miljødirektoratet landets kommuner til å søke status som nasjonalparkkommuner. Det er satt nye krav til ordningen.

Hvilke kommuner kan søke?

Alle kommuner som har et areal større enn 1 km2 innenfor en nasjonalpark, kan søke om status som nasjonalparkkommune.

I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravene ovenfor, søke om status som nasjonalparkkommune. Disse kommunene må be Miljødirektoratet vurdere om de er søknadsberettigede.

Merkevaren og endrede krav til nasjonalparkkommuner

Ordningen med nasjonalparkkommuner ble etablert i 2008 og 34 kommuner fikk status som nasjonalparkkommuner etter kriteriene som da ble brukt. I 2015 lanserte regjeringen en merkevarestrategi for Norges nasjonalparker. Målet for strategien er bedre vern av nasjonalparkene, flere besøk og større verdiskaping.

Merkevaren innebærer en helhetlig visuell profil som skal gjøre nasjonalparkene mer gjenkjennelige og tilgjengelige. Nasjonalparkkommunene skal bruke merkevaren i profileringen av nasjonalparkene og av kommunen.  

Kommuner som får status som nasjonalparkkommuner må oppfylle kriteriene som krever at kommunene må arbeide målrettet for å for å profilere kommunen som en aktør under merkevaren. Ordningen for nasjonalparkkommuner som ble etablert i 2008 avvikles i løpet av 2021 og kommuner som er godkjente etter den, mister da statusen.

Merkestrategien setter krav til et utstrakt samarbeid mellom nasjonalparkstyrene, besøkssentrene, nasjonalparkkommunene, nasjonalparklandsbyene og forvaltningsmyndighetene for andre verneområder, de såkalte aktør under merket.

Målrettet arbeid fra kommunene for å gjennomføre merkevarestrategien

Miljødirektoratet er ansvarlig for å implementere merkestrategien, og har i tillegg en koordinerende rolle på nasjonalt nivå. Aktørene skal gjennomføre strategien. For å nå målsetningene for strategien, kreves det et målrettet arbeid fra aktørene under merkevaren.