Invitasjon til miljø- og helsedagen 7. november

Miljø- og helsemyndighetene inviterer for første gang til konferansen Miljø- og helsedagen 2018 i Helsedirektoratet. Konferansen handler om faktorer i våre omgivelser som kan utgjøre en trussel både for miljøet og befolkningens helse.

Biler og eksos

Foto: John Petter Reinertsen

Konferansen har som mål å etablere en felles arena for formidling av kunnskap om helse og miljø:

  • de ulike påvirkningsfaktorene
  • hvilke effekter kan de ha
  • hvordan forebygge eller redusere helse- og miljøpåvirkningene gjennom å bruke virkemidler i regelverket

Konferansen vil også vise til eksempler fra praksis i kommunene.  

Tid: Onsdag 7. november 2018 kl. 9 – 16

Sted:  Helsedirektoratets auditorium, Vitaminveien 4, Oslo.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018