Klimasats-millioner til over 125 kommuner

Kommuner i alle landets fylker får nå Klimasats-støtte til å redusere klimagassutslipp. Totalt gir Miljødirektoratet tilsagn for 147 millioner kroner i år. Kollektivknutepunkter med sykkel- og elbilparkering, ombruk av steinmasser og byggematerialer, mindre matsvinn, elektriske varebiler og drosjer er eksempler på tiltak som får støtte.

Bilde fra Klepp kommune

Klepp kommune skal gjøre det lettere å reise klimavennlig til og fra tog- og busstasjon. De har fått støtte på 2,4 millioner kroner fra Klimasats til prosjektet. På bildet er Erik Børjesson fra BaneNor, varaordfører Torbjørn Hovland, Åge Jonny Jensen i avdeling for kommunalteknikk og rådmann Torild Lende Fjermestad. Foto: Peter Willmann/Klepp kommune.

 

Under disse sidene på Miljøkommune.no kan du

Les også:

Nyhetsmelding om Klimasats-tildelingen for 2018 på Miljødirektoratet.no