Nå kan kommuner med ulverevir søke om midler

Kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold med ulverevir, kan søke støtte fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 1. oktober.

Regjeringen lanserte en ny støtteordning for kommuner med ulverevir den 6. juli 2017. Formålet er å bidra til å dempe konflikt i kommuner som har en fast bestand av ulv. Det er satt av 20 millioner kroner til næringsutvikling, tjenestetilbud og andre tiltak. Ordningen gjelder kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold, som har ett eller flere ulverevir.

Søknadsskjema

Søknad sendes inn via Miljødirektorates elektroniske søknadssenter:

Bestandsrapport

Pengene fordeles likt mellom kommunene, basert på Rovdatas informasjon om revir i endelig bestandsrapport som presenteres 1. juni hvert år.