Konsekvensutredning: Når må kommunen gjennomføre det?

En konsekvensutredning er et viktig kunnskapsgrunnlag når kommunen skal fatte beslutning om å gjennomføre en plan.

Hvilke planer som skal utredes og hvilke tema som er aktuelle er beskrevet i forskrift om konsekvensutredninger (2017).

Lurer du på noe om konsekvensutredninger?

Her finner du svar på vanlige spørsmål om denne forskriften:

Når skal planer for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes?

Hvis formålet med planen er knyttet til vedlegg II i forskriften, så finner du hjelp til å vurdere om kommunen skal konsekvensutrede i denne veilederen: