Lær å ta prøver av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til kurs i prøvetaking av forurensede sedimenter.

Program og påmelding

Spørsmål kan rettes til sekretariatet på post@miljoringen.no, eller til Mari Sunde på tlf: 908 35 193.

Tid og sted

Hvert kurs går over to dager, og du kan velge mellom disse to kursene:

  • Tirsdag 18. og onsdag 19. september 2018.
    Kurssted: NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo

eller

  • Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2018.
    Kurssted: På Lysaker brygge ombord i skipet F7F Trygve Braarud

Målgrupper

Målgruppen for kurset er for alle som jobber med forurenset sediment. Dette kan være saksbehandlere i kommunene, hos fylkesmannen og Miljødirektoratet, rådgivere innen miljøgeologi, miljøteknikk, forurenset sediment, utbyggere og entreprenører.

Kursene arrangeres av Miljøringen med NGI og NIVA som kursholder og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Kursene gjennomføres for første gang i år, og planen er at de skal gå annethvert år.