Ny beverforskrift

En ny forskrift om forvaltning av bever trer i kraft den 15. mai 2017. Miljøkommune.no tilbyr to nye oppgaveveiledere knyttet til dette.

Administrasjonen av beverjakt forenkles. Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald for å jakte bever, faller bort. Kommuner som åpner for jakt skal fastsette et mål for bærekraftig forvaltning av bever. Kommunen kan deretter åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i et bestemt tidsrom, innenfor den jakttiden som er fastsatt av Miljødirektoratet.

Miljøkommune.no har utviklet nye oppgaveveiledere knyttet til forskriften:

  1. Kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier
  2. Fastsette bestandsmål og regulere beverkolonier

Felt bever skal rapporteres

Jakten utøves med grunneiers tillatelse, som ved annen småviltjakt. Felt bever skal rapporteres, jamfør viltloven § 50. Det kan gjøres på to måter:

  1. Digital rapportering i Statistisk sentralbyrå sitt elektroniske rapporteringssystem for jaktstatistikk.  
  2. Bruk rapportskjemaet som sendes ut sammen med jegeravgiftskortet, i siste halvdel av mars.