Få oversikt over kommunens kulturminner

Alle kommuner skal være kjent med kulturminnene i sin kommune og ta hensyn til dem gjennom arealforvaltning, tiltak og prioriteringer. Her finner du hjelp til å skaffe oversikten kommunen trenger.

Kommunen må ha oversikt over sine kulturminner for å ivareta kulturminnehensyn. Dette er knyttet til kommunens rolle som byggesaks- og planmyndighet etter plan- og bygningsloven, som landbruksmyndighet og som eiendomsforvalter.

Oppgaveveilederen gir nyttige råd og kilder, som kan brukes i prosessen med å skaffe oversikt over kommunens kulturminner.