Ny veileder: Lage kulturminneplan

Riksantikvaren lanserer ny struktur og nytt innhold på Miljøkommune.no. Her fins blant annet en ny oppgaveveileder for dere som skal lage kulturminneplaner. Husk årets søknadsfrist for midler til dette, som er 15. januar 2018.

En kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene for å ta vare på kulturminner med lokal verdi. I oppgaveveilederen finner dere hjelp til alle steg i prosessen, om dere velger å lage en temaplan, kommunedelplan eller å innlemme kulturminnene direkte i kommuneplanen.

Kommuner som ønsker å søke om midler til arbeid med kommunale kulturminneplaner, skal sende søknaden via fylkeskommunene, som sender den videre til Riksantikvaren innen 15. januar 2018. Interesserte kommuner må ta kontakt med fylkeskommunen så raskt som mulig.