Ny veileder om planlegging av friluftslivets ferdselsårer

Miljødirektoratet ønsker å få kommunene til å lage planer for stier, løyper og leder for friluftsliv.

Det er et overordnet mål å tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer til befolkningen. Det er derfor viktig at kommunene har kunnskap om hvilke ferdselsårer de har, og behovene de dekker for ulike grupper av mennesker. Planene er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier og leder som er viktige for friluftslivet.

Her finner du en ny veileder om hvordan slike planer kan utarbeides i kommunen:

Nasjonal satsning

Dette er et ledd i en 5-års satsing på friluftslivets ferdselsårer, som Miljødirektoratet har iverksatt. Et av målene er å få kommunene til å målrette og systematisere arbeidet med ferdselsårene, for å gi befolkninga et bedre tilbud.

Hvem svarer på spørsmål?

Fylkeskommunene følger opp satsingen regionalt, og kommunene kan gjerne kontakte sin fylkeskommune med spørsmål.