Nytt fagsystem for grunnforurensning

Miljødirektoratet lanserer et nytt fagsystem for grunnforurensning, som kommunene skal bruke til å registrere opplysninger knyttet til bygge og gravesaker i.

Fagsystemet er et verktøy for saksbehandlere som jobber med forurenset grunn og arealplanlegging.

Veiledning

Her finner du veiledning om bruk av fagsystemet:

Denne tjenesten forenkler arbeidet med å registrere og vedlikeholde dataene om forurenset grunn. Dataene gir nå informasjon om konsentrasjon av stoffer og klassifisering av tilstand. Brukeren får innsikt i forurensningssituasjonen. Dette er en god kilde til kunnskap, og tiltaket skal styrke grunnlaget for beslutninger for kommunens saksbehandler og som et nasjonalt DOK-datasett.

Informasjon om eiendommer som er berørt av grunnforurensning, blir overført til Matrikkelen hos Kartverket.

Opplæring av kommunene

Kommunen kan kontakte fylkesmannens miljøvernavdeling for å avtale opplæring i bruk av systemet. Miljødirektoratet samarbeider med fylkesmennene om dette.

Kommunens skal rapportere om forurenset grunn

Kommunen skal registrere opplysninger i systemet, jamfør forurensningsforskriften § 2-9 fjerde ledd. Rapporteringen gjelder bygge og gravesaker knyttet til forureningsforskriften kapittel 2. Se spesielt forskriften § 2-8.