Oljefyring blir forbudt - webinar 21. august

Vil du lære mer om forbudet og kommunens ansvar? Meld deg på webinar 21. august kl. 10.00-11.00.

En ny forskrift som forbyr å fyre med fossil olje til oppvarming, trer i kraft 1. januar 2020. Kommunene skal følge opp at forbudet overholdes.

Vil du vite mer om forbudet og hva som blir kommunens ansvar? Meld deg på webinaret til Miljødirektoratet 21. august kl. 10.00-11.00: