Planer om å søke Klimasats 2018?

Kommuner som skal søke Klimasats om midler i 2018, får informasjon om ordningen i dette videomøtet.

Webinar er et seminar overført via internett, hvor deltakerne kan sende inn spørsmål eller snakke med foredragsholderne.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og vise vei mot lavutslippssamfunnet.