Velkommen til pollinatorforum

Miljødirektoratet inviterer til forum for den nasjonale pollinatorstrategien.

Pollinatorforum er en møteplass for representanter fra kunnskap, privat, frivillig og offentlig sektor.

Tema for arrangementet er hvordan vi kan følge opp den nasjonale strategien for levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekt. Oppfølgingen av strategien skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget, målrette etablerte tiltak i privat og offentlig sektor, identifisere og sette i verk nye tiltak for å sikre levevilkårene for pollinatorene i et langsiktig perspektiv.

Første forum arrangeres 12. mars 2019 i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. 

Praktisk informasjon finner du her:

Du er velkommen til å melde deg på arrangementet i Oslo eller følge presentasjonene via strømming på internett. Lenke til strømmen blir gjort tilgjengelig før arrangementet i lenken ovenfor.

Fylkesmann og kommuner må gjerne informere om dette til relevante grupper.

Strategien er utvikla i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet.