Skrantesjuke: Ny veileder om prøvetaking for ettersøkspersonell

Ettersøkspersonell skal ta prøver av fallvilt og kartlegge skratesjuke. Denne veilederen viser hvordan dette skal gjøres.

Viltansvarlig i kommunen bør formidle denne informasjonen videre til kommunens ettersøkspersonell, og eventuelt andre som tar prøver.