Spørreundersøkelse om behov for veiledning om konsekvensutredninger

Miljødirektoratet er i ferd med å utvikle nye veiledere til konsekvensutredninger av klima- og miljøtema. Vi ønsker nå innspill om hvilke behov du har for veiledning.

Kommunene er en viktig premissgiver for å ivareta hensyn til klima og miljøtema i arealplanlegging. Dine innspill av stor betydning for at vi kan levere brukertilpassede produkter.

Her finner du spørreundersøkelsen

Ny digital veiledning

Miljødirektoratet har et hovedansvar for faglig utvikling når det gjelder konsekvensutredninger innenfor Klima- og miljødepartementets ansvarsområde. Veilederne som utvikles skal brukes av alle relevante sektorer, og skal bidra til å gi best mulig grunnlag for å finne gode miljøløsninger.

Veilederne presenteres i en digital og oppgaveretta form, og blir tilgjengelige på Miljødirektoratet.no.