Tilskudd til å bedre vannmiljøet

Nå kan din kommune søke om støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. Søknadsfristen er 25. januar 2018.

Tilskuddsordningen skal bidra til at vi når miljømålene i vannforskriften. Målgruppene for ordningen er:

  • kommuner
  • interkommunale prosjekter
  • utvalg for et vannområde
  • frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner
  • fylkeskommuner

Fylkesmannen kan bare søke på vegne av flere kommuner, eller et vannområde. Dette må presiseres i søknaden.

Disse søknadene prioriteres 

Miljødirektoratet prioriterer å støtte:

  • Tiltak som er del av de regionale planene for vannforvaltning
  • Prosjekter som kan gjøres i flere vannområder, og som dermed kan inspirere andre til å gjøre det samme

Digital søknad

Søknad om tilskudd sendes til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. I lenken finner du mer informasjon om hva søknaden bør inneholde.

Husk søknadsfristen 25. januar 2018!