Tilskudd til klimatilpasning for 2018

Nå kan din kommune søke om tilskudd til klimatilpasning. Det er satt av 6,4 millioner kroner til dette formålet, og søknadsfristen er den 15. februar 2018.

Krav til søknader som kan få tilskudd:

  • Prosjektene skal bidra til økt kunnskap om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunen. Det kan omfatte kommunens ansvarsområder, kompetanse og/eller hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å være bedre rustet til å møte klimaendringer.
  • Kunnskap fra prosjektene skal styrke kommunale- og/eller regionale planer, eller utøvelse av myndighet.
  • Kunnskap og erfaringer fra prosjektene skal bidra til å styrke den interne kompetansen i kommunen.

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen: