Tilskudd til kommuner som tar skrantesjuke-prøver av fallvilt

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke kan søke Miljødirektoratet om tilskudd. Kommunen må søke via Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. mai 2018.

Kommuner som tar prøver av skrantesjuke fra fallvilt av hjortevilt kan årlig søke Miljødirektoratet om tilskudd. Tilskuddet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars. Kommunen får utbetalt en fast sats per fallvilt som kommunens ettersøkspersonell, eller andre lønnet av kommunen, har tatt skrantesjukeprøver av. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. 

Slik søker kommunen

Kommunen sender søknad om tilskudd gjennom Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. 

Søknadsfristen er 1. mai, samme dato som fristen for å rapportere fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret. Det er mulig å søke fra 1. april. Ny søknad må sendes hvert år. 

Praktiske opplysninger

Det er kun kommunen som kan søke om tilskudd, privatpersoner har ikke tilgang til søknadsskjemaet. Kommuner som har en bruker i Elektronisk søknadssenter kan bruke denne når de søker. Kommuner som ikke har en bruker må hake av for "foretak/enhet" ved registrering av ny bruker. Organisasjonsnummer er påkrevd. 

Kommunen må først registrere alle fallvilt i Hjorteviltregisteret. Svaret på skrantesjukeprøven må så kobles til dyret før kommunen kan søke om tilskudd. Svar på skrantesjukeprøver i Hjorteviltregisteret oppdateres automatisk fem ganger hver dag. 

Elektronisk søknadssenter henter automatisk antall skrantesjukeprøver fra Hjorteviltregisteret. Dersom andre, for eksempel Mattilsynet eller SNO, har tatt prøver av fallvilt i kommunen, skal kommunen trekke fra antallet prøver som disse har tatt. Det gis ikke tilskudd for prøver som er tatt i forbindelse med jakt. 

Har kommunen tatt prøver av fallvilt i en annen kommune, kan kommunen også søke om tilskudd for dette. Kommunen må da sende en søknad for hver av disse kommunene.

Flere veiledere om fallvilt og skrantesjuke finner du her. 

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om selve tilskuddsordningen eller Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.