Utgifter til jegerprøven refunderes

Miljødirektoratet refunderer utgifter til jegerprøven for 2017. Søknadsfristen er 1. mars 2018.

Kommunene må legge inn kontonummer og opplysninger om utbetaling i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Ordningen er slik at direktoratet etterskuddsvis refunderer disse utgiftene. Det skjer årlig.

Frist for å melde inn utgifter

Merk søknadsfristen som er 1. mars 2018. Beløpets størrelse beregnes automatisk ut fra antall gjennomførte eksamener.

Utbetaling

Miljødirektoratet tar sikte på å utbetale midler rundt 3 uker etter at søknadsfristen har gått ut.

Interkommunalt samarbeid

Pengene utbetales til den kommunene der eksamen i jegerprøven er registrert og gjennomført. Kommunene fordeler selv midlene seg imellom i etterkant av utbetalingen, hvis de har avtalt det.