Veileder om støy og snøskuterløyper

Kommunene har ansvar for å vurdere konsekvensene av støy når de planlegger snøskuterløyper. Vi har fått mer kunnskap om støy fra snøskutere, og har derfor revidert veilederen.

Den nye veilederen bygger på de samme prinsippene som tidligere, men er utviklet i form og innhold. Den største endringen i veilederen er at anbefalt minsteavstand til viktige friluftslivsområder er redusert. Anbefalingene bygger på faglige råd fra Multiconsult. 

Du finner veilederen på siden som heter Fastsette snøskuterløyper.
Se: kapittel 3: Hensyn kommunen plikter å ta