Webinar om ny klimagasstatistikk 14. mars

Torsdag 14. mars kl. 09.00 lanserer Miljødirektoratet oppdatert statistikk over klimagassutslipp i kommuner og fylker.

Vi forteller om 

  • hva som er nytt i forhold til tidligere kommunefordelt klimagasstatistikk 
  • hvordan verktøyet kan brukes i kommunens arbeid med klima- og energiplaner

  • Les mer om webinaret og meld deg på