Om oss

Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene. Miljøkommune.no er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaveretta veiledning, og gir oversikt over kommunens miljøansvar.

Formålet med Miljøkommune.no er å hjelpe deg som jobber med saksbehandling i kommunen med å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte. Vi har samlet alle ressursene på ett sted, for å hjelpe deg med saksbehandlingen. Nyhetsbrevet gir deg siste nytt fra dette feltet, så ved å abonnere får du nyttige råd og tips på e-post.

Tjenester

Under temainngangene finner du:

  • Oversikt over hvilket ansvar kommunen har 
  • Oppgaverettede veiledere
  • Sjekklister, skjema og brevmaler

Her finner du også verktøy, for eksempel databaser, kartverk og informasjon om statlige tilskuddsordninger. Denne filmen, som er laget av Klipp & Lim, viser deg hvordan du kan bruke nettstedet:

 

Nyhetsbrevet holder deg oppdatert

Hvis du jobber med miljøforvaltning i kommunen kan være lurt å abonnere på nyhetsbrevet til Miljøkommune. Det gir deg informasjon når noe er nytt:

  • Nye bestemmelser
  • Oppgaveretta veileding
  • Publikasjoner
  • Tiltaksmidler
  • Høringer
  • Frister
  • Relevante kurs, konferanser og seminarer

På startsiden finner du påmelding til nyhetsbrevet i høyre side.

Samarbeid for mer helhetlig veiledning fra stat til kommune

Disse statlige miljøetatene samarbeider om driften av nettstedet: Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Statens Strålevern. Flere offentlige etater med miljøansvar bidrar også, og vi ønsker flere velkommen inn slik at nettstedet kan fremstå som en fellesløsning for etater med miljøansvar. Vi samarbeider for å gi kommunene oppgaveretta, helhetlig og effektiv veiledning. Oppgaveretta veiledere er nettstedets hovedprodukt. Viktige mål for dette arbeidet er å fremme miljøforbedring, øke bevisstheten om kommunenes ansvar og ensrette praksis.

Spør oss!

Har du spørsmål eller ønsker om nytt innhold, så si i fra. Vi er her for deg. Du kan bruke tilbakemeldingsfeltet nederst på siden, eller skrive til miljokommune@miljodir.no. Din identitet forblir anonym, selv om vi publiserer ofte stilte spørsmål.

Om personvern

Miljokommune.no samler inn og bruker informasjon om besøk på vårt nettsted. Denne statistikken er til hjelp når vi skal forbedre nettstedet. Les mer om nettstatistikk og informasjonskapsler.

Sist revidert: 29.04.2016
av: Miljødirektoratet