ADK-sertifisert

ADK-sertifisert, ADK-sertifikat, ADK-1

ADK står for avløp, drift og kontroll. En besitter av ADK-sertifikat har gjennomført opplæring og eksamen i praktisk rørlegging i grøfter, koplinger til eksisterende ledninger, sikkerhets- og miljøkrav for arbeid i grøfter og kummer, og prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg.