Adresseobjekt

Det sted, bygning, bygningsdel eller bruksenhet som en offisiell adresse viser til.