Adressetilleggsnavn

Et nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen, jamfør matrikkelforskriften § 2 bokstav h.