Aktsomhetskart for forurenset grunn

Kart som viser hvor det er sannsynlig at grunnen er forurenset på grunn av urban og industriell historie.