Alarmterskel

Luftforurensing.Konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved korttidseksponering. Gjelder svoveldioksid (500μg/m3) og nitrogendioksid (400μg/m3) i tre sammenhengende timer.