Allemannsretten

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.