Alunskifer

Svartskifer

En skifrig og svart leirskifer som det finnes mest av i Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland. Alunskifer vil som oftest være radioaktiv grunnet et høyt uraninnhold, og inngår i definisjonen forurenset grunn i forurensningsforskriften da den også inneholder mye svovel som danner syre i kontakt med vann eller luft. Terrenginngrep i områder med alunskifer skal behandles etter kapittel 2 i forurensningsforskriften og krav til håndtering av radioaktivt avfall. Annen svartskifer med tilsvarende egenskaper og problemer, omtales ofte som alunskifer selv om det ikke er en helt riktig geologisk betegnelse.