Anadrom laksefisk

Laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann, og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere. Definisjonen omfatter også rogn og unger av slik fisk.